Naši Partneři:


Sudoku online hra zdarma

Co je hra SUDOKU?
Sudoku je zajímavá hra, která je náročná na logické myšlení řešitele. Název vznikl z japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru," ale její původ není japonský. Hra byla známa v osmdesátých letech 20.století pod názvem "Number Place" ("Umísti číslice") v americkém magazínu o hlavolamech. Japonci si ji rychle oblíbili a až nedávno začali doceňovat její krásu a zdánlivou jednoduchost lidé ze západní civilizace. V současná době ji dávají jako přílohu přední světové deníky takového formátu, jako The Times, Guardian, a mnoho dalších. Nedávno zařadily Sudoku mezi pravidelné přílohy jako první z českého tisku také lidové noviny.

V čem spočívá princip hry Sudoku?
Je zadána tabulku o devíti sloupcích a devíti řádcích s několika doplněnými jednocifernými číslicemi.

Co je cílem ve hře Sudoku?
Vaším cílem je pokud možno v co nejkratším čase doplnit tabulku Sudoku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádnám sloupci, řádku, a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. To znamená, že v každém řádku, sloupci, a tučně ohraničeném čtverci musí být právě číslice 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Hrajte Sudoku online