Nakupnicentrum.cz

Braňte se výmluvám prodejců mobilních telefonů


Březen 27th, 2013


Prodejci často zamítají reklamace mobilních telefonů s odůvodněním, že došlo ke vniknutí kapaliny do přístroje a jeho oxidaci. Může se ovšem jednat i o výmluvu, proti které se lze bránit.

Není-li reklamace mobilního telefonu uznána s poukazem na oxidaci, je vhodné se nejprve zamyslet nad způsobem, jakým se k němu zákazník choval. Pokud si je jistý, že s přístrojem nezacházel riskantně, neměl by si nechat zamítnutí líbit. „Spotřebitel by v prvé řadě měl požádat prodejce či servis o fotodokumentaci. Pokud ji nechtějí poskytnout, nebo na fotografiích není žádné poškození zjevné, je vhodné vyhledat znalce. Ten totiž dokáže odhalit přímou souvislost mezi reklamovanou vadou a vniknutím kapaliny,“ uvádí vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Lukáš Zelený a doplňuje: „Někteří z nich jsou navíc ochotni za minimální poplatek podle fotografií posoudit případ z hlediska budoucí možné úspěšnosti posudku.“

Pomoc znalce je na místě rovněž, pokud prodejce či servis zamítne reklamaci bez podrobnějšího zkoumání. „V takovém případě se dá očekávat, že se prodejce na oxidaci pouze vymlouvá,“ vysvětluje Lukáš Zelený a dodává: „Je-li posudek ve prospěch spotřebitele, je navíc prodávající povinen uhradit náklady na jeho vypracování.“

Na znalce se lze obrátit i v případě, kdy je na fotografii patrné poškození kapalinou, ale spotřebitel nevěří, že by mohlo mít spojitost s vadou. Šance kladného posudku je v tomto případě ovšem malá.

Podle názoru některých spotřebitelů, kteří se obracejí na spotřebitelskou poradnu dTestu, jejich telefon pracovníci servisu úmyslně polili, aby měli vadu následně na co svést. „Teoreticky se to nedá vyloučit, ale prakticky je velice těžké polít přístroj tak, aby se vyvolala právě ta vada, kterou zákazník přišel reklamovat,“ říká Lukáš Zelený.

Poruchy telefonu, které nejčastěji na oxidaci poukazují, mohou být různé. Telefon se nahodile vypíná, rychle vybíjí, zamrzávají funkce, volající neslyší volaného a naopak. Oxidaci může způsobit mimo pádu telefonu do vody například volání v dešti, polití mobilu kapalinou, či používání v koupelně. Naprostá většina přístrojů totiž není proti vniknutí kapaliny nijak chráněna. Lukáš Zelený závěrem důrazně upozorňuje: „Poškození telefonu kondenzací vlhkosti vzduchu natolik, aby přestal fungovat, je v našich podmínkách velice nepravděpodobné.“

Článek je v sekci: Internetové Obchody - news, Zajímavosti - obchody, internetPoslední příspěvky

Doporučujeme

Statistiky